กฎที่ไม่มีกฎ ของ Netflix สร้างองค์กรที่มีแต่คนเก่ง ดึงคนที่เก่งที่สุดมาทำงาน

15 กุมภาพันธ์ 2022