ความผิดพลาด กับผลลัพธ์ที่ตามมา ถ้าเราเป็นคนผิด เราจะกล้ายอมรับผิดไหม?

2 ธันวาคม 2020