ความลำบากและอุปสรรค ก็เป็นครูที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อเราผ่านมันไปได้ เราก็จะมีการเติบโตต่อไปได้

29 ตุลาคม 2020