ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว – วันนี้เราประสบความสำเร็จ แต่พรุ่งนี้เราก็อาจจะล้มเหลวก็ได้

8 ธันวาคม 2020