คุณวรวุฒิ ลิ้มศิริโสภณ – กล้าที่จะเดินไปข้างหน้า และไม่ลืมคนที่อยู่ข้างหลัง

2 มิถุนายน 2023