ติดโควิด ต้องกักตัว 14 วัน ถือว่าเป็นลาป่วย มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือไม่

3 สิงหาคม 2021