ต้นแบบของโรงพยาบาลสนาม แห่งแรกของไทย – UNMASK STORY ตอนที่ 2

3 พฤษภาคม 2021