ถูกเลิกจ้าง แต่ให้ลาออกเอง มีผลต่อประวัติการทํางานจริงหรือไม่?

17 มิถุนายน 2024