ทัศนคติเป็นลบต่อคนอื่น ต่อให้เป็นคนเก่งแค่ไหน แต่ก็คงไม่มีใครเอา

6 ธันวาคม 2020