นายจ้างบังคับให้ไปฉีดวัคซีนโควิด19 แต่ถ้าเราไม่ยอมฉีด จะถูกไล่ออกได้หรือไม่?

1 มิถุนายน 2021