คนเก่ง คนมีความสามารถ แต่ก็ต้องมา พลาดเพราะเรื่องอารมณ์

13 ธันวาคม 2020