วัคซีนโควิด-19 กับภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

10 พฤษภาคม 2021