สร้างขยะให้เป็นทองคำ กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2 สิงหาคม 2022