หวย ไม่ใช่การลงทุน มีแต่จะขาดทุน เป็นเพียงแค่ได้ลุ้นเท่านั้น

16 พฤษภาคม 2022