อาหารปันสุข โครงการปันอาหารเหลือทิ้งที่ชวนพนักงานบริษัทลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลก

9 กันยายน 2022