เจาะเลือด แล้วไปไหน? เรื่องเล่าการทำงานของทีมปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

19 สิงหาคม 2021