เบื้องหลังปฏิบัติการ การรวมตัวของเหล่า HERO กับการเดินหน้าสู่การฉีดวัคซีน

10 กรกฎาคม 2021