เป้าหมายในชีวิต จำเป็นต้องมีไหม? แล้วความฝันกับเป้าหมายใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่า?

4 มกราคม 2021