โดนบีบให้ออก ทั้งๆ ที่เราก็ไม่ได้มีความผิดอะไร เราควรรับมืออย่างไร?

17 เมษายน 2023