โดนเลิกจ้าง แต่ได้รับเงินค่าชดเชย ถือเป็นรายได้ไหม หรือ ต้องเสียภาษีอย่างไร?

16 พฤศจิกายน 2020