SDGs

รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

การสร้างงาน ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณค่าและมูลค่า เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างงาน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะหลายๆงาน อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ธุรกิจไทยชั้นนำ ยกระดับแผนธุรกิจ 
ตั้งเป้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ ประเด็นร้อนด้านความยั่งยืน ต่อจาก COVID-19 คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เทรนด์สำคัญของโลกวันนี้

ฟื้นฟูระบบนิเวศ กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะมองข้ามเหมือนในอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน ภาพแห่งความฝันหรือสามารถเป็นไปได้จริง

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะมองข้ามเหมือนในอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 12 ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใกล้ตัวที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมาก

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Quality Education – คุณภาพการศึกษา เพื่อคุณภาพอนาคต

หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีธงสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคน คือ เป้าหมายข้อที่ 4 Quality Education ที่ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ติดอันดับโลก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) คว้าอันดับที่ 15 ของโลก ในด้านบทบาทการขจัดความยากจน จากการจัดอันดับของ Times Higher Education

อ่านเพิ่มเติม