ธุรกิจในภาวะวิกฤติ ต้องคิดแบบ “คน” ไม่ใช่ “นักการตลาด”

17 พฤษภาคม 2020