กัปตัน จีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์

กัปตันของการบินไทย​

นอกจากจะเป็นครูการบินและนักบินของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)แล้วยังเป็นวิทยากรให้กับบริษัทการบินไทย สอนในหลักสูตรต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษรวมทั้งได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อต่างๆเช่นภาวะผู้นำและการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้วยความสนใจในการสื่อสารและการเล่าเรื่อง จึงมีผลงานในรูปแบบต่างๆออกมามากมายเช่น “เพจ Take off Your Life by กัปตันหมี”  และนำเสนอผ่านบล็อก และ เว็บไซต์ captainmhee.com  รวมทั้งมีช่องทางในการนำเสนอผ่านพอดแคสต์ “กัปตันนี้มีเรื่องมาเล่า” เพราะแรงบันดาลใจสามารถส่งต่อได้ การส่งมอบเรื่องราวผ่านเรื่องเล่า  Storytelling จึงเป็นบทบาทที่มีความสุขครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/takeoff2life/

https://www.captainmhee.com