คุณ อรุณี ปรีชาวณิชวงศ์

HEAD OF PROJECT IDEO brand –Ananda development PLC

นักการตลาดและการขาย ที่มีประสบการณ์มามากว่า 20 ปี ในวงการอสังหาริมทรัพย์  และ การขายงานโครงการขนาดใหญ่

มีความชื่นชอบในการขาย และ การสอนทีมงาน ด้านการขาย และ การอ่านใจลูกค้า นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรรับเชิญ ใน หลักสูตร Sale Multiple by Arunee “อ่านจริตพิชิตใจลูกค้า” ให้กับองค์กรต่างๆ อีกด้วย