ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

Managing Director บริษัท INTAGE (Thailand) Co., Ltd

หลังจากจบปริญญาโททางการสื่อสารจากประเทศออสเตรเลีย ดั่งใจถวิล ทดสอบความชอบของตัวเองในหลายอุตสาหกรรม ทั้งรีเทล ธนาคาร และที่ปรึกษาทาง Trade Marketing จนมาค้นพบว่าตัวเองหลงไหลในจิตวิทยาผู้บริโภค และเริ่มทำงานสายวิจัยการตลาดตั้งแต่ปี 1994 จนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันถึงแม้ความรับผิดชอบหลักจะเป็นงานบริหารให้บริษัทอินเทจซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ดั่งใจถวิล ก็ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทางการตลาดและจิตวิทยาผู้บริโภคแก่สถาบันการศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าของกิจการ SME ที่ถือเป็นหนึ่งในเส้นเลือดหลักของการขับเคลื่อนประเทศ

ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่ง MD, COO บริษัท Intage Thailand และเป็น Panel trainer ให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยใน Signature class ทั้ง 2 ของสมาคมฯ คือ Super Brand Manager และ CMO