ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

Occupational Therapist/ Psychosocial Specialist/ Lecturer/ Change Maker

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลโทเอกจนจบสาขากิจกรรมบำบัดจิตสังคมจากประเทศออสเตรเลีย วิจัยและลงคลินิกออกแบบโปรแกรมการจัดการความล้าหลังโรคเรื้อรัง แปลหนังสือ จิตสำนึก ฝึกสมอง หลังอัมพาต  เขียนหนังสือ สมองสร้างสุข กิจกรรมบำบัดพัฒนาชีวิต เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นดอกเตอร์ กิจกรรมบำบัดที่บ้าน จิตอาสากิจกรรมบำบัด ฯลฯ

ริเริ่มโครงการ หมออาสา…มาหานะเธอ จนได้รับเชิญเป็น 1 ใน 5 โครงการ Ignite อาสา เวทีปลุกพลังบวก ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเป็น 1 ใน 3 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริการสังคม ม.เคอร์ตินออสเตรเลีย และได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนรวมคนไทยใจดีให้ดำเนินโครงการจิตอาสากิจกรรมบำบัด

แม้ว่าจะเคยบ้างานจนป่วยเป็นหลอดเลือดสมองตีบ แต่หัวใจทุ่มเททำความดีอย่างไม่ประมาท ทำงานเป็นวิทยากรและกระบวนการสื่อสารจิตสังคมเพื่อสุขภาวะคนไทยในรายการ Mahidol Channel รายการรู้เท่ารู้ทัน Thai PBS ฯลฯ ตลอดมา

จนได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1 ใน 4 คนเอเชียของบริษัท Mind Transformation ประเทศสิงคโปร์ และได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.gotoknow.org/user/supalakpop/profile และ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/579240