ประกัน

ประกันสุขภาพของบริษัท
User Avatar

ประกันสุขภาพของบริษัท ใช้ร่วมกับประกันสังคมแล้ว แต่ก็ยังต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก?

เวลาที่เราเจ็บป่วย หรือ ไม่สบายไปหาหมอทีไร กระเป๋าแฟบกลับมาทุกที จะทำยังไงดี ในเมื่อประกันสุขภาพที่บริษัทเขาให้มา มันไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

ประกันสุขภาพ จำเป็นต้องมีหรือไม่ และมีประโยชน์อย่างไรกับคนทำงานในยุคนี้?

ประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัย ที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับผู้เอาประกันภัยนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม