ประกัน

รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ประกันสุขภาพ จำเป็นต้องมีหรือไม่ และมีประโยชน์อย่างไรกับคนทำงานในยุคนี้?

ประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัย ที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับผู้เอาประกันภัยนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม