InMind

ทีมงาน The Practical

Midlife Crisis – สัญญาณเตือนที่กำลังบอกเราว่า เรากำลังเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน

Midlife Crisis กลายเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นกับคนวัยทำงานอายุ 40ปี ขึ้นไป โดยคนในวัยนี้จะเกิดอาการตกใจ และมักคิดไปเองว่าตนเองแก่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

Brain fog – ภาวะสมองล้า คิดอะไรไม่ออก เหมือนมีเมฆหมอกมาปกคลุมสมองของเรา

Brain fog หรือ ภาวะสมองล้า เกิดจาก ภาวะความเครียดของเราที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากการที่สมองถูกใช้งานอย่างหนักเป็นระยะเวลานานๆ

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Forest Bathing – ให้ธรรมชาติเยียวยาร่างกายของเราด้วยการ “อาบป่า”

Forest Bathing หรือ การอาบป่า เป็นการรับรู้บรรยากาศป่าผ่านประสาทสัมผัสโดยจะเชื่อมเรากับธรรมชาติและใช้ธรรมชาติในการช่วยบำบัดความเครียด

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

Compassion and Empathy Fatigues – อาการเหนื่อยล้าที่พบบ่อยในคนทำงาน

Compassion and Empathy Fatigues เป็นการเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจ และ จากการเอาใจใส่ที่มากเกินไป ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยมากในคนทำงาน

อ่านเพิ่มเติม
Chantisar K

เตรียมสอบอย่างไรไม่ให้เครียด – กิจกรรมบำบัดเรียนดี ห่างไกลซึมเศร้า

เตรียมสอบอย่างไรไม่ให้เครียด เป็นประเด็นที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่างก็อยากรู้ว่าควรต้องทำอย่างไร? เขาจะรับมือกับความเครียดอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

ความคิดสร้างสรรค์ สร้างได้และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในที่ทำงานได้ด้วย MAGIC

ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity เป็นทักษะที่หลายองค์กรกำลังต้องการ เพราะองค์กรทุกวันนี้ต้องการพนักงานที่มี ความคิดใหม่ๆ ด้วยทัศนคติใหม่ๆ

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Resilience skill – ความสามารถในการอึด ฮึด สู้ ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี

Resilience skill เป็นทักษะที่แสดงถึงความสามารถในการฟื้นตัวของเรา ในยามที่เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันและยากลำบาก

อ่านเพิ่มเติม
Anchoring Bias
Chantisar K

Anchoring Bias – ความเชื่อและฝังใจในสิ่งแรกที่ได้เห็น ก็อาจกลายเป็นอคติได้

Anchoring Bias คืออะไร? เราเคยยึดติดกับเหตุการณ์ที่เคยเจอในครั้งแรกหรือเปล่า? เพราะสิ่งที่เราเห็นในครั้งแรกอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง

อ่านเพิ่มเติม