Sustainability

รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา หรือ แนวคิดในเรื่องของคน องค์กร หรือ ธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม จากมุมมองของ The Practical

รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน ภาพแห่งความฝันหรือสามารถเป็นไปได้จริง

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะมองข้ามเหมือนในอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

องค์กรยั่งยืน กับการเดินทางเข้าสู่ 100 ปี กับ ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรยั่งยืน ความหมายส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปจะนึกถึง ก็คือ การเป็นองค์กรที่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างยาวนาน เพราะสะท้อนถึงความมั่นคงหรือการดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 12 ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใกล้ตัวที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมาก

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Quality Education – คุณภาพการศึกษา เพื่อคุณภาพอนาคต

หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีธงสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคน คือ เป้าหมายข้อที่ 4 Quality Education ที่ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ติดอันดับโลก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) คว้าอันดับที่ 15 ของโลก ในด้านบทบาทการขจัดความยากจน จากการจัดอันดับของ Times Higher Education

อ่านเพิ่มเติม
Janin Wathanaprida

ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน “ด้วยหัวใจ” กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ในยุคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะยุคนี้เป็นยุคที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหา ความท้าทาย และความเสี่ยงมากมายหลายด้าน

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ในวันที่ผู้หญิง …… มีความเท่าเทียม

เมื่อไหร่ ผู้หญิงถึงจะ มีความเท่าเทียม ? เรื่องของความเชื่อที่ว่า “เป็นผู้หญิง ก็คงเป็นได้แค่ช้างเท้าหลัง หรือ คงเป็นได้แค่แม่บ้านเท่านั้น”

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ทำธุรกิจให้ยั่งยืน แบบ X3 กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทำธุรกิจให้ยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับองค์กรในยุคนี้ เพราะความยั่งยืนทางธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Sustainability – เรื่องของความยั่งยืน บริษัทหรือองค์กร เขาวัดกันเรื่องนี้อย่างไร?

Sustainability หรือ ภาษาไทย ก็คือ ความยั่งยืน เพราะอะไร ทำไมหลายๆ องค์กร หรือ แม้กระทั่งคนในสังคม ถึงหันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Employee Engagement – คือ หนทางสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้จริงไหม?

Employee Engagement คือ หนทางที่สามารถนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และ ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้จริงหรือเปล่า?

อ่านเพิ่มเติม