Sustainability

รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา หรือ แนวคิดในเรื่องของคน องค์กร หรือ ธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม จากมุมมองของ The Practical

รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Zero Hunger ลดความอดอยากให้เป็นศูนย์ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Zero Hunger การลดความอดอยากหิวโหย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญภายใต้ SDG ในข้อที่ 2 เพราะปัญหาเรื่องของความอดยาก เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Ocean for Life ปฏิบัติการคืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

Ocean for Life สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากจากปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง คือ ความยั่งยืนที่เริ่มได้ที่ตัวเราเอง

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดี กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนนี้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

การสร้างงาน ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณค่าและมูลค่า เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างงาน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะหลายๆงาน อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
Janin Wathanaprida

ฝ่าวิกฤติด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืนในแบบของ SCG Way

ฝ่าวิกฤติด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยให้องค์กรยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และ ความไม่แน่นอนได้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ธุรกิจไทยชั้นนำ ยกระดับแผนธุรกิจ 
ตั้งเป้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ ประเด็นร้อนด้านความยั่งยืน ต่อจาก COVID-19 คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เทรนด์สำคัญของโลกวันนี้

ฟื้นฟูระบบนิเวศ กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะมองข้ามเหมือนในอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน ภาพแห่งความฝันหรือสามารถเป็นไปได้จริง

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะมองข้ามเหมือนในอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
Janin Wathanaprida

องค์กรยั่งยืน กับการเดินทางเข้าสู่ 100 ปี กับ ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรยั่งยืน ความหมายส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปจะนึกถึง ก็คือ การเป็นองค์กรที่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างยาวนาน เพราะสะท้อนถึงความมั่นคงหรือการดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 12 ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใกล้ตัวที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมาก

อ่านเพิ่มเติม