Sustainability

รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา หรือ แนวคิดในเรื่องของคน องค์กร หรือ ธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม จากมุมมองของ The Practical

ทีมงาน The Practical

โครงการเหลือขอ เพื่อเปลี่ยนสิ่งของที่เหลือใช้ให้เป็น “โอกาส” 

โครงการเหลือขอ เป็นโครงการที่ขอรับสิ่งของเหลือใช้ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเล่น หรือแม้แต่สิ่งของรีไซเคิลอย่างกระดาษและพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

รุกขกร หรือ หมอต้นไม้ กับภารกิจต้นไม้ ที่ต้องการความเข้าใจและการดูแลที่ถูกวิธี

รุกขกร หรือ หมอต้นไม้ บุคคลที่จะดูแลต้นไม้ของเราได้ไม่ต่างกับคุณหมอในโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้ ตั้งแต่ประเมินอาการ ดูแลรักษา และติดตามผล

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

Solving Hunger by Solving Food Waste – หนทางแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืน

Solving Hunger by Solving Food Waste เป็นหนทางและวิธีการที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของขยะอาหาร และ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความอดอยาก

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

กรีน สไตล์ กับการพัฒนาและออกแบบ Eco Lifestyle ที่ตอบโจทย์ในยุคที่ต้องการลดภาวะ “ก๊าซเรือนกระจก”

กรีน สไตล์ เป็นหนึ่งในองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายในการมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

แจสเบอร์รี่​ โมเดลใหม่สำหรับชาวนาไทย ผลักดันข้าวไทยไปให้ไกลในตลาดโลก

แจสเบอร์รี่​ แบรนด์ข้าวอินทรีย์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก และได้มาตรฐานระดับโลก เป็นแบรนด์ข้าวฝีมือคนไทยที่โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

Therapy Dog Thailand – สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย

Therapy Dog Thailand – สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย มีงานวิจัยมากมายนำสุนัขฝึกเพื่อนำมาช่วยรักษาและเยียวยาผู้ป่วย กลุ่มเด็กพิเศษ หรืออื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Gender Equality – พลิกมุมมองใหม่ กับ เรื่องสิทธิมนุษยชน

Gender Equality หรือเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เป็นประเด็นสำคัญมากในยุคนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและในระดับโลกต่างก็ออกมาสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Kamikatsu Zero Waste Town – หมู่บ้านต้นแบบของการบริหารจัดการขยะ

Kamikatsu Zero Waste Town หมู่บ้านแห่งนี้ ต้องการที่จะเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากขยะ แต่การจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Climate Change ภาวะโลกรวน ที่เป็นปัญหาของทุกคน ที่จำเป็นต้องร่วมกันแก้ไข

Climate Change คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากมนุษย์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งสร้างปัญหามากมายในกับโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม