SDGs

ทีมงาน The Practical

Solving Hunger by Solving Food Waste – หนทางแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืน

Solving Hunger by Solving Food Waste เป็นหนทางและวิธีการที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของขยะอาหาร และ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความอดอยาก

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Gender Equality – พลิกมุมมองใหม่ กับ เรื่องสิทธิมนุษยชน

Gender Equality หรือเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เป็นประเด็นสำคัญมากในยุคนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและในระดับโลกต่างก็ออกมาสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Climate Change ภาวะโลกรวน ที่เป็นปัญหาของทุกคน ที่จำเป็นต้องร่วมกันแก้ไข

Climate Change คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากมนุษย์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งสร้างปัญหามากมายในกับโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Zero Hunger ลดความอดอยากให้เป็นศูนย์ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Zero Hunger การลดความอดอยากหิวโหย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญภายใต้ SDG ในข้อที่ 2 เพราะปัญหาเรื่องของความอดยาก เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Ocean for Life ปฏิบัติการคืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

Ocean for Life สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากจากปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง คือ ความยั่งยืนที่เริ่มได้ที่ตัวเราเอง

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดี กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนนี้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

การสร้างงาน ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณค่าและมูลค่า เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างงาน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะหลายๆงาน อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ธุรกิจไทยชั้นนำ ยกระดับแผนธุรกิจ 
ตั้งเป้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ ประเด็นร้อนด้านความยั่งยืน ต่อจาก COVID-19 คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติม