Book Reviews

Leaders Eat Last | 10 บทเรียนสำคัญ ของ Simon Sinek ที่ผู้นำควรรู้
ทีมงาน The Practical

Leaders Eat Last | 10 บทเรียนสำคัญ ของ Simon Sinek ที่ผู้นำควรรู้

Leaders Eat Last หนังสือของ Simon Sinek เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

อ่านเพิ่มเติม
Start with Why | 10 บทเรียนสำคัญ ของ Simon Sinek ที่ผู้นำทุกคนต้องรู้
ทีมงาน The Practical

Start with Why | 10 บทเรียนสำคัญ ของ Simon Sinek ที่ผู้นำทุกคนต้องรู้

Start with Why หนังสือของ Simon Sinek เป็นหนึ่งในหนังสือที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
Emotional Intelligence
ทีมงาน The Practical

Emotional Intelligence | 10 บทเรียนสำคัญ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นทักษะที่สำคัญที่ทุกคนควรมี เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เราต้องควบคุมอารมณ์

อ่านเพิ่มเติม
The Cultural Code
ทีมงาน The Practical

The Culture Code – สูตรลับความสำเร็จ ในการสร้างองค์กรให้เป็นเลิศ

The Culture Code เขียนโดย Daniel Coyle เขาได้ทำการสำรวจองค์กรที่ประสบความสำเร็จ พบว่าองค์กรเหล่านั้นมีปัจจัยที่ประสบความสำเร็จที่คล้ายกัน

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

THE POWER OF WHEN – พลังแห่ง “เมื่อไหร่” สำคัญแค่ไหน อย่างไร?

THE POWER OF WHEN – พลังแห่ง “เมื่อไหร่” สำคัญแค่ไหน อย่างไร? และ เราเป็นคนแบบไหนใน 4 แบบ ดังต่อไปนี้ ปลาโลมา สิงโต หมี และ หมาป่า?

อ่านเพิ่มเติม
The 15 Invaluable Laws of Growth - กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง 15 ข้อ
ทีมงาน The Practical

The 15 Invaluable Laws of Growth – กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง 15 ข้อ

The 15 Invaluable Laws of Growth – กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง 15 ข้อ เป็นการรวบรวมเคล็ดลับในการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของเราให้ถึงขีดสุด

อ่านเพิ่มเติม
Eat That Frog: กินกบตัวนั้นซะ เคล็ดลับในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
ทีมงาน The Practical

Eat That Frog: กินกบตัวนั้นซะ เคล็ดลับในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

Eat That Frog หรือ กินกบตัวนั้นซะ เป็นหนังสือที่เขียนโดย Brian Tracy ที่สามารถนำมาเป็นคู่มือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราเองในการบริหารเวลา

อ่านเพิ่มเติม
Surrounded By Idiots - วิธีเอาตัวรอดท่ามกลางคนงี่เง่า
ทีมงาน The Practical

Surrounded By Idiots – วิธีเอาตัวรอดท่ามกลางคนงี่เง่า

Surrounded By Idiots หรือ หนังสือแปลไทย “วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า” เป็นหนังสือจิตวิทยาที่น่าสนใจเล่มนึง ที่สามารถช่วยให้เอาตัวรอดได้

อ่านเพิ่มเติม