DJSI

User Avatar

ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และความร่วมมือ แบบ GC

ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ดำเนินงานและดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นในเรื่อง Inclusive และ Collaboration ถือเป็นกลไกที่สำคัญที่นำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม
Janin Wathanaprida

ฝ่าวิกฤติด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืนในแบบของ SCG Way

ฝ่าวิกฤติด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยให้องค์กรยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และ ความไม่แน่นอนได้

อ่านเพิ่มเติม
Janin Wathanaprida

องค์กรยั่งยืน กับการเดินทางเข้าสู่ 100 ปี กับ ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรยั่งยืน ความหมายส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปจะนึกถึง ก็คือ การเป็นองค์กรที่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างยาวนาน เพราะสะท้อนถึงความมั่นคงหรือการดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
Janin Wathanaprida

ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน “ด้วยหัวใจ” กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ในยุคนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะยุคนี้เป็นยุคที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหา ความท้าทาย และความเสี่ยงมากมายหลายด้าน

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

ทำธุรกิจให้ยั่งยืน แบบ X3 กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทำธุรกิจให้ยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับองค์กรในยุคนี้ เพราะความยั่งยืนทางธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

Sustainability – เรื่องของความยั่งยืน บริษัทหรือองค์กร เขาวัดกันเรื่องนี้อย่างไร?

Sustainability หรือ ภาษาไทย ก็คือ ความยั่งยืน เพราะอะไร ทำไมหลายๆ องค์กร หรือ แม้กระทั่งคนในสังคม ถึงหันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้

อ่านเพิ่มเติม