การเงินและการลงทุน

กองทุน RMF ปี 2563
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

กองทุน RMF ปี 2563 มีอะไรใหม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ดีกว่าเดิมไหม?

กองทุน RMF ปี 2563 ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเพดานการลงทุนให้สูงขึ้น และ การยกเลิกเพดานการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ

อ่านเพิ่มเติม