Life

รวมทุกเรื่องที่นำมาปรับใช้ได้จริง
ในเรื่องของการวางแผนในชีวิต ทั้งเรื่องการเงิน การลงทุน
ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ เรื่องของการวางแผนเกษียณ
รวมถึงเรื่องการวางแผนอนาคต กับมุมมองของ The Practical

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVF) จะต้องทำอย่างไรดี
User Avatar

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) จะต้องทำอย่างไรดี หากต้องลาออกจากงาน?

ยังมีหลายคนเข้าใจผิด เช่น คิดว่าเมื่อเราออกจากงานแล้ว เราก็สามารถขายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เลย โดยไม่ต้องยื่นภาษี

อ่านเพิ่มเติม
SSFX และ SSF
User Avatar

SSFX และ SSF คืออะไร ทั้งสองตัวแตกต่างกันอย่างไร?

SSFX และ SSF คืออะไร? มีความแตกต่างกันอย่างไร? เงื่อนไขการลงทุนเป็นอย่างไร เหมาะกับคนทำงานแบบไหน? เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับ

อ่านเพิ่มเติม
Provident Fund - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
User Avatar

Provident Fund – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำไปทำไม เงินแทบจะไม่พอใช้อยู่แล้ว?

Provident Fund – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายบุคคล เขาแนะนำให้ออม แต่จะออมได้อย่างไร? ในเมื่อเงินแต่ละเดือนยังไม่พอใช้เลย

อ่านเพิ่มเติม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
User Avatar

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตัวช่วยที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายมีเงินใช้ในยามเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่องที่คนทำงานหลายคนอาจจะมองข้าม และไม่สนใจมองว่าไม่มีประโยชน์ แต่หารู้ไม่ว่า สามารถช่วยเราให้ถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
กองทุน RMF ปี 2563
User Avatar

กองทุน RMF ปี 2563 มีอะไรใหม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ดีกว่าเดิมไหม?

กองทุน RMF ปี 2563 ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเพดานการลงทุนให้สูงขึ้น และ การยกเลิกเพดานการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ

อ่านเพิ่มเติม