การศึกษาในอนาคตควรเป็นแบบไหน? และคนทำงานต้องมีทักษะอะไร ที่จะทำให้ไม่ตกงาน?

5 มิถุนายน 2020